Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING


Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse In onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy vinden we erg belangrijk. We stellen u daarom graag in kennis van volgende informatie.


1. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Bandencentrale Drapier NV verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers van de website.

Persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoon/GSM nummer, e-mailadres) worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst, het openen van een klantaccount of in het kader van een contactopname aan ons mondeling, schriftelijk of telefonisch doorgeeft. Deze gegevens worden uitsluitend door Bandencentrale Drapier NV gebruikt en verwerkt voor klantenbeheer (o.a. administratie, opvolging bestelling/levering en facturatie) op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op administratieve, boekhoudkundige, belasting- en handelsrechtelijke doeleinden opgeslagen. De gegevens worden maximum 7 jaar in onze onderneming veilig bewaard.


2. Doorgeven van persoonsgegevens

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt en niet doorgegeven aan derden.


3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die u ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Bandencentrale Drapier NV heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang van systemen geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder flrewalls en bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden.

Ook van onze verwerkers verwachten wij dat zij een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van Bandencentrale Drapier NV verwerken.


4. Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze Informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals het recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens.

Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie, afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor de herroeping van een gegeven toestemming. Het contactadres vindt u op onze contact pagina.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommlsslon.be).

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.